Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης(εφεξής: «Όροι Χρήσης») και προβείτε στη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου μόνο εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως και συναινείτε στην εφαρμογή τους.

Στους Όρους Χρήσης εκτίθενται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων διατίθεται η χρήση του ιστότοπου και των εν γένει υπηρεσιών μας, κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο ή κατά την οποιαδήποτε χρήση του. Περαιτέρω, οι Όροι Χρήσης δεν δεσμεύουν μόνο όσους κάνουν χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας, αλλά και κάθε επισκέπτη του ιστότοπου, τηρουμένων των αναλογιών και εφόσον μπορούν να τύχουν εφαρμογής. Αποσαφηνίζεται δε, ότι με τον όρο «χρήση», στο πλαίσιο των παρόντων Όρων Χρήσης, νοείται και η απλή περιήγηση στον ιστότοπο μας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩN:

Μέσω του δικτυακού τόπου οι επισκέπτες αυτού ενημερώνονται για τα προϊόντα ή/ και υπηρεσίες της επιχείρησης ενώ συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας μπορούν να επικοινωνήσουν με αυτήν.

Επίσης, οι επισκέπτες μπορούν να καταγράψουν τα σχόλια τους / την κριτική τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή /και προϊόντα στο σχετικό πεδίο.

Ο Διαδικτυακός τόπος καταγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες του αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των παρόντων όρων χρήσης και για κανέναν άλλο σκοπό.

Ο δικτυακός τόπος δε δύναται να γνωστοποιήσει σε τρίτους το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων εκτός αν ο συντάκτης τους συναινεί,ή ο νόμος, ή αρμόδια αρχή το επιτάσσει. Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης συνιστά συναίνεση του χρήστη των υπηρεσιών για γνωστοποίηση των μηνυμάτων του σε τρίτα πρόσωπα συνεργάτες της εταιρείας με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών.

Περιορισμός Ευθύνης

Για να κάνετε χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. Παρά ταύτα, σε περίπτωση πλοηγήσης ή με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του ιστότοπου ή και των εν γένει παρεχόμενων από την Εταιρεία υπηρεσιών από ανήλικους, η Εταιρεία «dietpraxis» ουδεμία ευθύνη φέρει.

Η επίσκεψη στον ιστότοπό μας και η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του, όπως η εγγραφή στις υπηρεσίες μας, ισοδυναμεί με ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω αναφερομένων Όρων Χρήσης. Περαιτέρω, οι Όροι Χρήσης συνδέονται άρρηκτα με την «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» και συνεπώς λογίζονται ως ενιαίο σύνολο, κατά την ανάγνωση και ερμηνεία τους.Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερωθείτε για το ποιές πληροφορίες συλλέγουμε κατά την διαδικασία εγγραφής σας και πώς τις χρησιμοποιούμε.

Σε περίπτωση μη αποδοχής στο σύνολό τους ή μερικώς των Όρων Χρήσεως, παρακαλείστε όπως παύσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ή/και να κάνετε χρήση των παρεχόμενων μέσω του ιστότοπου υπηρεσιών, διαφορετικά η συνέχιση της πλοήγησης σας στον ιστότοπό μας και ενδεχόμενη χρήση των υπηρεσιών μας, ισοδυναμεί με πράξη συγκατάθεσης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης.

Η Εταιρεία «dietpraxis» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους υφιστάμενους Όρους Χρήσεως, έχοντας ωστόσο υποχρέωση γνωστοποίησης, σε εύλογο χρονικό διάστημα, της τροποποιήσεως στους χρήστες κατά την περιήγησή τους στον ιστότοπο. Σε περίπτωση συνέχισης της χρήσης από τον εκάστοτε χρήστη, μετά τη γνωστοποίησή τους, τεκμαίρεται η αποδοχή της τροποποιήσεως.Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης. Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνη σχετική με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιονδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου ο δικτυακός τόπος να είναι ασφαλής για τους χρήστες αλλά δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία σε αυτόν είναι ελεύθερα από επιβλαβείς κώδικες-ιούς ή άλλα στοιχεία με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να εφαρμόζει αντι-μολυσματικό λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημα του.

Υποχρεώσεις των χρηστών

Το σύνολο των αυθεντικών περιεχομένων του δικτυακού τόπου www.dietpraxis.com ενδεικτικά αναφερομένων των κατοχυρωμένων και προστατευτέων εμπορικών σημάτων, ονομάτων κι επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της δικαιούχου εταιρίας και προστατεύονται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Το παραπάνω περιεχόμενο δεν δύναται να αποτελέσει στο σύνολο του ή μερικώς αντικείμενο αγοραπωλησίας, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διακίνησης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη, χωρίς έγγραφη άδειας παραχώρησης. Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες τρίτων που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο www.dietpraxis.com αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα. Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν, συνομολογούν και δεσμεύονται για τη σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου www.dietpraxis.comυποκείμενοι στις διατάξεις περί μετάδοση δεδομένων, παροχής και χρήσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από την Ελλάδα προς Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.

Οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι: δε θα προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο, δε θα μεταδώσουν, διακινήσουν, προωθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο αντικείμενο στο Νόμο και τα χρηστά ήθη και ιδίως υλικό παρανόμως αποκτηθέν, αποτέλεσμα υποκλοπών, υλικό τρομοκρατίας, αντικείμενα παιδικής πορνογραφίας κ.ο.κ. Δεν θα μεταδώσουν ή αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που: i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (π.χ. πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),ii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη iii) παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων. Δεν θα παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του ιστότοπου, δεν θα ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της «dietpraxis» δεν θα εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στο ιστότοπο www.dietpraxis.com και δεν θα παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από την «dietpraxis»

Οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν την υπηρεσία για μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη, ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για παραχάραξη ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο αλλοίωση των στοιχείων του δικτυακού τόπου με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, για δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

Οι χρήστες δεν θα εγκαταστήσουν και προωθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της «dietpraxis».Δεν θα αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή τρίτων, είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chats, messageboards), είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του www.dietpraxis.com που παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο χρηστών. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες-χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την εταιρία για κάθε άμεση ή έμμεση θετική κι αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από την εταιρία τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσεως δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης του δικτυακού τόπου κατά την χρήση της υπηρεσίας, στην χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Ειδικότερα ο δικτυακός τόπος σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες, συμπεριλαμβανόμενων, ενδεικτικά, άμεσων η έμμεσων, ειδικών, τυχαίων η παρεπιμπτουσών ζημιών, θετικών η αποθετικών, εξόδων που προκύπτουν από την χρήση των υπηρεσιών του ή από αδυναμία χρήσης αυτών, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή αναφορικά με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση ή διακοπή λειτουργίας ή εκπομπής, αδυναμία ή βλάβη τεχνικών συστημάτων, αδυναμίες ή βλάβες του εξοπλισμού του χρήστη, αδυναμίες ή βλάβες τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ακόμη και αν οι εκπρόσωποι της υπηρεσίας, έχουν ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα ανάλογων ζημιών, απωλειών η εξόδων.

Ο δικτυακός τόπος συνεργάζεται τυχόν με άλλους δικτυακούς τόπους για την παροχή στους χρήστες του εξειδικευμένου περιεχομένου, το οποίο εμφανίζεται σε διάφορες σελίδες του αυτούσιο, όπως ακριβώς λαμβάνεται από τον παροχέα του (συνεργαζόμενο δικτυακό τόπο ή εταιρεία), χωρίς έλεγχο και επεξεργασία. Η ευθύνη για την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων με οποιονδήποτε τρόπο και αν εμφανίζονται, ανήκει αποκλειστικά στους δικτυακούς τόπους/εταιρείες που το παρέχουν.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτές εμφανίζονται, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια.

Περαιτέρω ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται, ότι επισκεπτόμενος τις σελίδες και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παραπλανητικό, παράνομο κλπ. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο δικτυακός τόπος για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστούν οι χρήστες του, λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους.

Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.

Περιεχόμενο χρηστών

Ο δικτυακός τόπος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι χρήστες σε αυτόν. Η επίσκεψη στον δικτυακό τόπο γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Το περιεχόμενο που φιλοξενεί, αν θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, ή/και παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή του σχετικού περιεχομένου ή/και του χρήστη που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή/και δημοσίευση. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για οποιοδήποτε περιεχόμενο που οι χρήστες αναρτούν/δημοσιεύουν σε οποιοδήποτε σημείο του δικτυακού τόπου.

Ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα για τους ανωτέρω λόγους να αφαιρεί περιεχόμενο και να διαγράφει χρήστες ακόμη και χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση. Ο δικτυακός τόπος μπορεί να απαγορεύει την πρόσβαση χρηστών στον ιστοχώρο του, εάν διαπιστώνεται επανειλημμένη παράβαση των παρόντων όρων.

Επανειλημμένη παράβαση των παρόντων όρων υπάρχει όταν ο χρήστης έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους περισσότερες από δύο φορές ή/και έχει αφαιρεθεί περιεχόμενό του χρήστη για τους ανωτέρω λόγους περισσότερες από δύο φορές.

Ο χρήστης αποδέχεται, ότι ο δικτυακός τόπος μπορεί να υιοθετήσει νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του ή/και να τροποποιήσει τα χρονικά όρια που θα διατηρούνται σε αυτόν τα μηνύματα ή/και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά ή/και δημοσιεύει ο χρήστης μέσω των υπηρεσιών του.

Επίσης, ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα επιτρεπόμενα όρια του μεγέθους και του αριθμού των μηνυμάτων που μπορεί να αποστέλλει ο χρήστης ή/και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο αναρτά και δημοσιεύει ο χρήστης στις υπηρεσίες του.
Ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τα όρια αποθηκευτικού χώρου περιεχομένου που παρέχει μέσω της υπηρεσίας του στους χρήστες και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα την παροχή της υπηρεσίας.
Σε καμία περίπτωση ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για την απώλεια ή την αποτυχία αποθήκευσης ή την καταστροφή περιεχομένου, το οποίο διατηρείται ή διακινείται μέσω της υπηρεσίας.

Χρήση Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας περιηγήσεως των αναγνωστών και την παροχή διαφόρων υπηρεσιών. Κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας, αποστέλλουμε cookies, ήτοι μικρά τμήματα κειμένου, ή σύνολα δεδομένων χρησιμοποιούμενα επί σκοπού αποθήκευσης και λήψεως αναγνωριστικών και λοιπών πληροφοριών σε προγράμματα περιήγησης. Μέσω της χρήσης των cookies επιτυγχάνεται η εύρυθμη και ευχερέστερη εκ μέρους σας χρήση του site, καθώς αποθηκεύονται οι ενέργειες και προτιμήσεις για ορισμένο χρονικό διάστημα, επιτρέποντας την αποθήκευση των ενεργειών σας.. Με την περιήγησή σας στον ιστότοπο www.dietpraxis.com τεκμαίρεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies, ως αναλύεται ανωτέρω. Μπορείτε να διαγράφετε τα cookies κατά το δοκούν, τόσο συγκεκριμένα cookies, όσο και το σύνολο των αποθηκευμένων. O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις σχετικές σελίδες του εκάστοτε προγράμματος περιήγησής σας ή της χρησιμοποιούμενης συσκευής.

Απουσία εγγύησης

Ο δικτυακός τόπος δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Λόγω τεχνικών συνθηκών, τις οποίες δεν επηρεάζει ο δικτυακός τόπος, μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε περίπτωση μίας προσωρινής διακοπής των υπηρεσιών. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση μέτρων συντήρησης και επικαιροποίησης. Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με τέτοια μέτρα, τα οποία κατά το δυνατόν πραγματοποιούνται εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας και δηλώνονται έγκαιρα και με τις σχετικές αρνητικές επιδράσεις σε εύλογο βαθμό. Μία τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών δεν αποτελεί ελάττωμα. Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρηστής εξαιτίας της χρήσης ή / και της μη διαθεσιμότητας της χρήσης των υπηρεσιών.

Επίσης ο δικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Αξιώσεις-Δικαιώματα

Τα δικαιώματα των καταναλωτών που απορρέουν από τις διατάξεις περί πώλησης καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεων του Αστικού Κώδικα του άρθρ. 5 του ν. 2251/1994 καθώς και από κάθε άλλη διάταξη περί προστασίας του καταναλωτή, ισχύουν ως έχουν.

Αξιώσεις για αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση πάσης φύσεως και νομικής βάσης, αποκλείονται. Ιδία δε, αποκλείονται αξιώσεις για βλάβες της υγείας, της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας.

Αποκλείεται κάθε αξίωση αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης πάσης φύσεως και νομικής βάσης, σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας.

Η dietpraxis δεν ευθύνεται για την απώλεια, βλάβη, καταστροφή αρχείων, λοιπών στοιχείων και δεδομένων αποθηκευμένων από τους χρήστες στα προϊόντα. Συνιστάται η δημιουργία από τον χρήστη αντιγράφων ασφαλείας και η διαφύλαξη των αρχείων, δεδομένων και λοιπών στοιχείων τους από τους ίδιους.

Τελικές Διατάξεις

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων.

Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, θα επιλύονται καταρχήν φιλικά, εν περιπτώσει που τούτο δεν καθίσταται δυνατόν, κατά τόπον αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που ενδεχομένως ανακύψουν ως εκ της παρούσης, ρητώς συμφωνείται ότι είναι τα εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο επί οιασδήποτε διαφοράς ήθελε ανακύψει από τη χρήση του ιστότοπου ορίζεται σε κάθε περίπτωση το ελληνικό δίκαιο.