ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο μεταβολικός έλεγχος περιλαμβάνει δυο στάδια.

Πρώτο στάδιο ο υπολογισμός του βασικού μεταβολισμού σας και πραγματοποιείται μέσω της τεχνολογίας FITMATE.Γίνεται μέτρηση της μέγιστης κατανάλωσης οξυγόνου σε κατάσταση ηρεμίας συνδυαστικά με την ανάλυση σύστασης σώματος. Οι παραπάνω μετρήσεις διαρκούν περίπου 30’. Είναι πολύ σημαντικές προκειμένου να συσταθεί το διατροφικό προφίλ του κάθε ατόμου.

Δεύτερο και τελευταίο στάδιο του μεταβολικού ελέγχου αποτελεί η εξέταση βιοσυντονισμού/βιοανάδρασης μέσω του συστήματος Asyra που βασίζεται στην κβαντική φυσική και χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά σήματα. Μέσα από αυτά λαμβάνουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα του εξεταζόμενου, και πολλαπλές πληροφορίες όπως διατροφικές ελλείψεις, ορμονικές ανισορροπίες, τροφικές δυσανεξίες, επιβαρύνσεις κ.α.