ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Η διαδικτυακή συνεδρία και παρακολούθηση βασίζεται στη ραδιονική μέθοδο,

η οποία πρεσβεύει πως ένας ασθενής μπορεί να εξεταστεί και να βοηθηθεί σημαντικά, χρησιμοποιώντας ένα δείγμα αίματος, τρίχας, σάλιου ή φωτογραφίας σαν σύνδεσμο μεταξύ του ασθενούς και της ραδιονικής συσκευής (Asyra).